Rosen-menetelmä

Rosen-menetelmästä

“Tässä työssä on kyse muutoksesta: ihmisestä joka luulemme olevamme ihmiseksi joka todella olemme. “

– Marion Rosen –

Kehittäjänsä Marion Rosenin mukaan nimetty Rosen-terapia tai Rosen-menetelmä on psykofyysinen hoitomuoto. Menetelmässä läsnäolevan kosketuksen, kuuntelevan keskustelun ja anatomian tuntemuksen avulla autetaan asiakasta tiedostamaan tavaksi tulleita lihasjännityksiä ja niiden taustalla piileviä syitä. Hoito kestää tavallisesti tunnin ja tapahtuu hoitopöydällä. Terapeuttia sitoo vaitiolovelvollisuus. Puhe on hoidon aikana vapaaehtoista, mutta mahdollista.

Rosen-menetelmä helpottaa jännityksiä ja siten fyysisiä kipuja ja kireyksiä. Hoito tarjoaa olosuhteet kehon ja mielen sallivalle kohtaamiselle. Yhdessä keho ja mieli ymmärtävät enemmän tunteista, menneisyydestä ja nykyhetken tarpeista. Rosen-hoidossa kehon kuuntelu eli kehotietoisuus vahvistuu ja on siten helpommin saatavilla myös arjessa ja haasteiden keskellä.

Rosen-terapeutti ei tulkitse ja selitä asiakkaan tilannetta, vaan auttaa häntä kuulemaan oman totuutensa. Rosen-menetelmä tukee ihmisen tulemista omaksi itsekseen. Menetelmässä kunnioitetaan asiakkaan katsomuksia ja rajoja. Hoidolla ei ole valmista käsikirjoitusta, vaan asiakas kohdataan hänen sen hetkisen tilanteensa mukaan.

 

 

Jännityksen kohtaaminen on reitti alitajuntaan

Syyt lihasjännityksiin ovat usein tunteellisia reaktioita, selviytymiskeinojamme traumaattisissa tai muutoin liian vaikeissa tilanteissa. Selviytymiskeinot ovat tarpeellisia kriisitilanteessa, mutta jäävät usein tarpeettomasti päälle tavallista elämää rajoittaviksi tavoiksi. Jännitys rajoittaa hengitystä, asentoja ja liikkeitä sekä määrää tunteita ja asenteita elämään.

Rosen-hoidossa kehon kanssa työskennellen ja jännityksiä kuunnellen päästään kosketuksiin alitajunnan kanssa. Näin Rosen-menetelmä auttaa kohtaamaan poissuljettuja tunteita tai muistoja.

Jännitysten ja defenssien avautuminen todellisemman sisimmän tieltä tapahtuu asiakkaan tahdilla, hänen olemistaan kuunnellen ja kunnioittaen. Jännityksen kohtaaminen luottamuksellisessa tilanteessa on turvallinen tapa kohdata alitajuntaansa. Syntyy korvaavia kokemuksia nykyisyyttä määritteleville menneille kokemuksille.

 

 

Kenelle?

Rosen-menetelmä sopii aikuisille ihmisille, jotka haluavat kohdata itseään.

Rosen-menetelmä tukee elämänmuutoksissa, esimerkiksi ihmisen kysyessä tarkoitustaan ja kutsumustaan tai pohtiessa, mistä on omaksunut elämänasenteensa. Hoito auttaa tuntemaan ja käyttämään kehoa rennommin totunnaisen jännityksen hellittäessä. Tämän myötä itseymmärrys ja liikelaajuus kasvavat.

Rentoutuminen auttaa lihasjännityksestä juontuviin kipuihin ja vaivoihin ja voi tukea sairaudesta toipumisessa. Rentoutuessa kehon asento- ja liikekirjo laajenevat, hengitys vapautuu, aineenvaihdunta paranee ja elimistö palautuu stressistä.

Hoitokäyntien määrä ja tiheys riippuu asiakkaan tilanteesta. Aluksi suositellaan muutamaa käyntiä viikon-parin välein.

 

 

Onko Rosen-menetelmä psykoterapiaa?

Rosen-menetelmä ei ole psykoterapiaa eikä korvaa sellaista, mutta voi oivallisesti täydentää psykoterapiaa. On psykiatreja ja psykoterapeutteja jotka ohjaavat asiakkaitaan Rosen-hoitoon.

Rosen-menetelmästä on hyötyä psyyken ollessa perustasapainossa. Akuutissa kriisitilanteessa Rosen-menetelmää ei voi suositella. Silloin totunnaiset jännitykset suojelevat psyyken eheyttä ja niiden hellittäminen voi olla haitallista. Samoin vakavat mielenterveyden häiriöt ja tulehdussairaudet voivat olla este Rosen-hoidolle.

 

 

Oma kokemukseni

Itseäni Rosen-menetelmä on tukenut aikuiselämän kriisien sekä paljon varhaisempien traumaattisten kokemusten läpikäynnissä. Tämän myötä itseymmärrykseni on syventynyt ja elämäniloni vahvistunut.

Rosenin avulla olen oppinut ymmärtämään suojautumiskeinojani. Voin paremmin nähdä niiden merkityksen tai tarpeettomuuden ja hellittää niistä huomatessani sen mahdolliseksi. Oleminen ja toiminta helpottuvat.

Rosen-menetelmä voi tukea sisäisellä matkalla omaksi itseksi. Se ei kuitenkaan sanele syitä, suuntia tai määränpäätä, tahtia tai kulkuvälinettä.

 
Lyhyesti Rosen-menetelmän historiasta

Fysioterapeutti Marion Rosen (1914-2012) kehitti psykofyysisen menetelmänsä käytännön työssä vuosikymmenten aikana Yhdysvalloissa. Työskennellessään fysioterapeuttina hän havaitsi ihmisten avautuvan tunteellisesti kehon rentoutuessa. Menetelmä kiteytyi tämän perusoivalluksen ympärille, ja Rosen alkoi opettaa menetelmää asiakkaittensa vaatimuksesta 1970-luvulla. Suomeen Rosen-menetelmä tuli Ruotsin kautta 1980-luvulla ja sitä opettaa Axelson’s Bodywork School.

 

 

Lisätietoja

Suomalaiset sivut:
http://rosenmetodi.fi/
Kansainvälinen organisaatio:
http://roseninstitute.net/
Syventäviä artikkeleita englanniksi:
http://roseninstitute.net/journal/journal-volumes